KA 4: Kustartilleriets Kamratförening i Göteborg

Syfte:
Du som tjänstgjort någonstans inom Kustartilleriet någon gång!
Du som känner gemenskap med Kustartilleriet!
Vill Du hålla kontakt med Ditt vapenslag? Kom då med i vår Kamratförening.
Kontaktpersoner:
Regementschefen KA 4 tel: 031-692000
Christer Norland fax: 031-681015
Föreningens adress:
KA 4
Box 5155
426 05  VÄSTRA FRÖLUNDA

Första sidan Föregående sida Nästa sida Föreningar i GSMK Länkar Bilder
Medlemssidan Aktuellt i föreningen Till Välkommen Diversesidan Musik e-post

Sidan senast ändrad 1999-10-30. Ferdinand W. Kent 1998